Náučné chodníky


Náučné chodníky sú na mape značené prerušovanou zelenou čiarou.

Náučný chodnik okolo Vršatca

Okružný, obojsmerný, peší, letný aj zimný náučný chodník. Je zameraný prírodovedne, ochranársky a historicky. Začína vo Vršatskom Podhradí na parkovisku. Je to nenáročná až stredne náročná trasa s celkovou dĺžkou 6km a prevýšením 444m.

Náučný chodník nadväzuje na tradíciu chodníka, ktorý tu bol už v 80. rokoch. Od roku 2010 je chodník vybavený 10 informačnými panelmi, ktoré Vás prevedú prírodou Bielych Karpát. Počas 3 hodín uvidíte pozostatky hradu Vršatec, krásne vápencové bradlá, výhľady, pralesový typ lesa ale aj krásne lúky.

Lesnícky náučný chodník Bolešov – Krivoklát

Náučný chodník je s dĺžkou 8,2 kilometra a prevýšením približne 200 metrov zároveň vyhľadávanou cyklotrasou. Lesníci z Odštepného závodu Považská Bystrica š. p. LESY SR ho slávnostne otvorili v roku 2007. Má 18 zastávok. Na informačných tabuliach sa návštevníci môžu dozvedieť o miestnej faune a flóre, o prírodnom výtvore Dračia studňa, o význame práce lesníkov. Ale aj o tom, čo je to snehová jama a na čo slúži, alebo čo sú introdukované dreviny..

Na trase náučného chodníka sa nachádza vyhliadková rozhľadňa, z ktorej je pekný výhľad na majestátne Vršatecké bralá, Dračí vodopád, jediný vodopád v Bielych Karpatoch. Najvyššie položené miesto na trase lesníckeho náučného chodníka je horáreň Chrástková (550 m n. m.), ktorá je doteraz obývaná aj bez elektrického prúdu.

Náučný chodník Mikušovské bradlá

Líniový, jednosmerný, samoobslužný, letný aj zimný chodník. Začína na štátnej ceste pri kaplnke pred obcou. Začiatok nie je označený. Okolo kaplnky vystupuje po poľnej ceste a ďalej už je značený. Trasa náučného chodníka vedie územím CHKO Biele Karpaty. Od tabule č.7 je treba sa vrátiť k tabuli č.4 a po lúke zísť do obce. Chodník končí v obci Mikušovce. Čas prechodu je 1 hodina 30 minút. Má 7 zastávok, ktoré majú názvy: Mikušovské bradlá, CHKO Biele Karpaty, Vršatské bradlá, Hmyzovník Holubyho a jeho „rodina“, Krajina okolo nás, Pravá tvár lesa a Naši „obľúbenci“. Chodník je prírodovedne zameraný.