Biele Karpaty - Kráľovstvo strážené Vršatcom


Ako už názov filmu napovedá, venovaný je pohoriu ležiacemu na slovensko-moravskom pomedzí. Jeho cieľom je priblížiť verejnosti tento nádherný, ale trochu pozabudnutý kraj Slovenska.

 

Kamera, réžia, strih: Jakub Cíbik


Komentár čítal: Martin Trnavský


Hudba: Maok, Miroslav Švický, Viter


Licencia: Štandardná licencia YouTube

 

Dokumentárny film Jakuba Cíbika Biele Karpaty - Kráľovstvo strážené Vršatcom začal vznikať v auguste roku 2012.

Ak chcete podporiť film a jeho autora, objednajte si film na DVD alebo zašlite ľubovoľnú čiastku na č.ú. autora tohto filmu: SK89 0200 0000 0025 2034 5853

 

Snímka je zameraná predovšetkým na fenomén kultúrno-prírodnej krajiny, ktorej súčasťou je oddávna človek. Ten ju postupne pretváral k svojmu obrazu až do dnešnej podoby. Vďaka prístupu našich predkov tu vznikli druhovo veľmi pestré spoločenstvá kvetnatých lúk a pasienkov, políčok a pastevných lesov. V posledných storočiach však naša spoločnosť a s ňou aj krajina prechádza mnohými zmenami. S absenciou tradičného hospodárenia sa vytráca pestrá krajinná mozaika a množstvo vzácnych organizmov. Preto je hlavným posolstvom tohto dokumentu poukázať na nevyhnutnosť obnovy foriem hospodárenia, ktoré sú blízke prírode, hovoriac o mozaikovitom kosení, extenzívnej pastve a iných.